حذف نام همسر از شناسنامه

 

حذف واقعه ازدواج و طلاق دوشیزه در شناسنامه زوج

عدم درج وقایع ازدواج و طلاق دوشیزه در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفا برای بار اول امکان‌پذیر است .

چنانچه فرد برای بار دوم دوشیزه ای را عقد نماید و در همان حال طلاق دهد، حذف واقعه  از شناسنامه ممکن نخواهد بود.

در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق قبلی ، اقدام خواهد شد.

ثبت دائم ازدواج و طلاق

کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود .

ولی درالمثنای شناسنامه زن یا مرد ، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

حذف واقعه ازدواج و طلاق غیرباکره

در صورتی که زن هنگام جدایی باکره نباشد نام زوجین از شناسنامه ها حذف نمی شود . مگر اینکه زن و مرد برای ازدواج مجدد اقدام نموده و ازدواج دوم آنها ثبت شود.

پس از ثبت ازدواج  جدید زن و مرد می توانند برای دریافت شناسنامه المثنی با حذف نام همسر سابق اقدام کنند.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, طلاق, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, حذف نام همسر از شناسنامه