کیفری

بیشترین نیاز و خواست جامعه از قوه قضاییه و وکلای دادگستری حمایت از ایشان در مقابل جامعه ستیزان (مجرمین) است که با ارتکاب انواع هنجارشکنی قانونی(ارتکاب جرم-بزه) به مردم آسیب می رسانند.
از جمله مهمترین جرایمی که ممکن است جامعه را تهدید نماید سلب حیات(قتل) خواه عمدی باشد و یا غیر عمد، کلاهبرداری، سرقت، خیانت درامانت، جعل و استفاده از سند مجعول، صدور چک بی محل و امثال آن است.
البته در بسیاری از مواقع فرد مرتکب جرم(مجرم) عمد و یا قصدی برای انجام رفتار مجرمانه ندارد بلکه به جهت بی احتیاطی و یا عدم اطلاع دقیق از قانون دست به عملی می زند که خود و دیگران را گرفتار می کند. به جهت اطلاع رسانی به شما عزیزان این موسسه افتخار دارد با بهره برداری از کادری مجرب به یاری بزه دیدگان عزیز جهت احقاق حق آمده و مانع از ضایع شدن حقوق شهروندی ایشان گردد.
ضمنا برای اطلاع عزیزان مهمترین جرایم کیفری در بلوک روبرو به صورت جداگانه بررسی شده و اطلاعات اولیه مناسبی را خدمت شما تقدیم نموده ایم: