الزام به تنظیم سند

الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال مورد معامله به نام خريدار يكي از متداول‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا به دلایل مختلفی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

برای الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال سند چند شرط لازم است :1- رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده که صحیحاً واقع شده باشد.(قولنامه یا مبایعه نامه معتبر)2- تعهد طرفین قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و اقدام به انتقال رسمی مورد معامله در قولنامه قید شده باشد.3- مالکیت رسمی خوانده بر مورد معامله یعنی اینکه ملک در دفتر املاک بنام وی ثبت باشد.4- فقدان هر گونه مانع و رادع قانونی بر سر راه ثبت رسمی معامله و نقل و انتقال مورد آن مثلا رهینه بودن مال موضوع قرارداد مگر با حفظ حقوق مرتهن وکلای خبره دادگر نیک قرجام در مسیر الزام به تنظیم سند همراه و پشتیبان شما بوده، راسا زمام کار را به عهده می گیرند تا جای هیچگونه نگرانی و تشویش در ذهن شما باقی نماند.