ثبت احوال

با زنده متولد شدن هر فرد برای وی اسناد سجل احوال تهیه شده که تا آخرین روز زندگی با آن مرتبط خواهد بود خصوصا در کشور ما به جهت تغییر چند باره ی شناسنامه و تعیین کد ملی برای هر فرد، افراد ناگزیر از مراجعه به اداره ثبت احوال هستند که این امر خصوصا برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار دشوار است.
تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی، حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق و کوچک کردن سن از مهمترین درخواست های افراد از ثبت احوال می باشد که پیگیری این امور خصوصا در مواقعی که نیاز به حضور در محکمه است به فرد متخصص می بایست واگذار گردد که این موسسه افتخار دارد با داشتن وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امر موجبات کمک به هم میهنان عزیز و رضایت مندی ایشان را فراهم آورد.
مهمترین امور مربوط به اداره ثبت احوال و احوال شخصیه که در چارچوب وظایف کاری وکلای زبده موسسه دادگر نیک فرجام قرار دارند، بدین شرح است: