حذف نام همسر از شناسنامه

با توجه به اینکه یک زوج از هم جدا شده اند ولی هرگاه نظرشان به شناسنامه می افتد، یاد و خاطر دوران تلخ طلاق و جدائی برایشان تداعی می شود و این هنگام است که درصدد آن بر می آیند تا راهی بیابد که بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه شان پاک کنند، چرا که تمایلی به ماندن نام همسر سابق خود در شناسنامه ندارند.
قبل از آنکه زوجه مدخوله نشده باشد، زوجه می تواند با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و با تکمیل فرموهای مربوطه ای که آن اداره در اختیارش قرار می دهد از اداره ثبت احوال تقاضای صدور المثنی کند، که در این صورت نام همسر سابق زوجه در شناسنامه ثبت نخواهد شد. البته ناگفته نماند که این حکم در خصوص زوج هم صدق می کند و به همین منوال است.
اگر طلاق بعد از رابطه جنسی باشد و یا به عبارتی زوجه مدخوله شده باشد، اداره ثبت احوال برابر دستورالعمل های موجود خود از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق امتناع می ورزد.
ما برای شما جهت حذف نام همسر قبلی 2 راه پیشنهاد می کنیم:
روش اول:
زوجه برای اینکه نام همسر سابق خود را از شناسنامه اش حذف نماید ابتدا بایستی مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی نماید و با به ثبت رساندن در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر اینکه مرد خواستگار زن است و تمایل به ازدواج با یکدیگر هستند را گواهی دهد و گواهی را برای سیر قانونی به اداره ثبت احوال ارائه دهد که این هنگام اداره ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه المثنی بدون آنکه نام همسر سابق در شناسنامه ثبت شود، شناسنامه جدید صدور می نماید.
روش دوم:
اداره ثبت احوال با طرح دعوا با خواسته الزام ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه المثنی و حذف نام همسر قبلی از شناسنامه از دادگاه محل صدور شناسنامه جدید را خواستار است.
این روش همیشه با ادعای فقدان شناسنامه مطرح می گردد که دادگاه صالح که همان دادگاه محل صدور شناسنامه است با صدور حکمی اداره ثبت احوال را ملزم به اجرای حکم دادگاه و صدور شناسنامه می نماید.
وکلای کارآزموده دادگر نیک فرجام همراه و همگام با مخاطب عزیز در مسیر حذف نام همسر سابق از شناسنامه هستند.