اخذ شناسنامه(اثبات نسب)

از حقوق اوليه هر انساني داشتن هويتي روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هويت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسي است كه وجود ندارد .
صدور شناسنامه انتساب اوليه هر شخص را در طبقه اجتماعي او و اينكه پدر و مادر وي چه كساني هستند و به كدام فاميل تعلق دارند را روشن مي كند ، لذا پدر و مادر مكلفند به محض تولد كودك نسبت به نامگذاري شايسته و اخذ شناسنامه براي فرزند خود اقدام نموده و به مولود جديد هويت ببخشند.
ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.
هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند:
1-پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.
2- مادر در صورتی که ازدواج او قانونا" به ثبت رسیده باشد.
3- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط.
4-متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
5- صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.