ثبت تغییرات شرکت

معمولا پس از ثبت شرکت وقایع گوناگونی رخ می دهد که باعث می شود صاحبان شرکت برای تغییر در شرکت اقدام کنند. از متداول ترین تغییرات در شرکت ها:
تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد.
کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد.
چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.
الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
۱-افزایش یا کاهش سرمایه
۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
۳-انحلال شرکت
ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …
کارگروه تخصصی شرکت ها در موسسه دادگر نیک فرجام آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه اغییرات شرکت ها از ابتدای تصمیم گیری در جلسه هیات مدیره تا زمان نهایی شدن و اجرایی شدن تغییر می باشد. شرکت های متقاضی می توانند موارد ثبت تغییر شرکت را به صورت موردی و یا طبق قرارداد سالیانه به کارگروه تخصصی شرکت ها در موسسه دادگر نیک فرجام بسپارند و از خدماتی مطمئن و ایمن به نحو شایسته برخوردار گردند.