انجام امور مالیاتی شرکت

بر اساس قانون افراد و شرکتها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند، در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمنا مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
همه شرکتها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول مالیات بر درآمد هستند.
از موسسات غیر تجاری ایرانی که با هدف تقسیم سود و منافع تأسیس نشده اند نیز در صورتی که دارای فعالیتی انتفاعی باشند، از کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات با نرخ مذکور دریافت می شود.
مطابق قانون اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
هم چنین کلیه اشخاص حقوقی می‌بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها مبادرت نمایند. به عنوان مثال برای عملکرد سال 1395 مؤدیان وظیفه دارند تا پایان 28/12/94 به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایند.
نیز شرکتها در هنگام ثبت می‌بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند. همچنین شرکتهایی که سرمایه خود را افزایش می‌دهند می‌بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
از این گذشته شرکتها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می‌کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
اهمیت انجام تک تک این امور در زمان مقرر بر کسی پوشیده نیست و از همین رو یکی از دغدغه های اصلی مودیان رتق و فتق امور به شیوه ای است که همه اطلاعات مورد نیاز سر موعد آماده باشد و بایدهای مالیاتی به نحو احسن انجام شود.
کارگروه تخصصی مالیاتی در موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام کلیه خدمات مالیاتی خود را از ثبت و تسلیم اظهارنامه گرفته تا اعتراض به مالیات های تعیینی و شرکت در کمیسیون ها انجام داده و آسایش و امنیت خاطر را برای متقاضی گرامی به ارمغان می آورد.