قصاص یا بخشش؟!!

قصاص یا بخشش

قاضی معروفی که خود حدود 4 هزار حکم قصاص صادر کرده، از قاتل پدر خود گذشت نمود.

قاضی عزیز محمدی بیان کرد:"هر چند برای حدود 4 هزار پرونده حکم به قصاص و اعدام متهمان داده ام اما اعدام را چاره ساز نمی دانم." اعتقاد این قاضی بازنشسته بر این است که در پیشگیری از جرم باید کارهای اساسی انجام شود و زمینه ی ارتکاب جرم از بین برود.

وی به پرونده قاتل سریالی زنان، "امید برک" اشاره کرد و گفت:"در جلسه دادگاه از او پرسیدم انگیزه ات از قتل 10 زن چه بود که جواب داد:"این جنایت ها از زمانی شروع شد که وقتی در آژانس کار می کردم سهمیه بنزینم نصف شد و کارم را به ناچار از دست دادم." عزیزمحمدی اظهار کرد:"پدرم هشت سال پیش توسط پسر 17 ساله ای که معتاد بود کشته شد، در بررسی ها پی بردم پدر و مادر این جوان از هم جدا شده بودند که هر کدام دوباره ازدواج کردند در حالی که اختلاف شدیدی بین فرزندان حاصل از ازدواج دوم شان وجود داشت. قاتل پدرم قربانی جامعه بود و من او را مجرم نمی دانستم. با توجه به چنین پیشینه ای از او شکایتی نکردم و این جوان را بخشیدم..."

      

برچسب ها: دادگر, موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری