پایه حقوق کارگران 930 هزار تومان شد

با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال 1395، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از 812 هزار تومان به 930 هزار تومان افزایش یافت.

بر این اساس، از فروردین سال آینده (1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش 14/5 درصدی اعمال خواهد شد.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کارگر و کارفرما, قرارداد کار, حقوق کارگران, افزایش حقوق کارگران