اگر شاهد نباشد، حد ساقط می شود

 

از امام صادق (ع) روایت شده: مردی نزد حضرت علی(ع) آمد و گفت: ای امیرالمومنین! این مرد مرا قذف کرده است.

حضرت فرمود: آیا شاهدی داری؟

گفت: شاهد ندارم ولی او را سوگند بده.

حضرت فرمود: در حد، سوگند نیست؛ یعنی در صورت نبود شاهد حد ساقط می شود و در جنایت های استخوانی، قصاص نیست.

 

  منبع: تهذیب الاحکام

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), قذف, سوگند, حد