حکم کسی که اقرار به دزدی کرده بود

 

نقل است که مردی به نزد امیرالمومنین علی(ع) آمد و اقرار به دزدی کرد.

حضرت به او فرمود: آیا از قرآن چیزی می توانی بخوانی؟

عرض کرد: بلی، سوره بقره را می توانم بخوانم.

حضرت فرمود: من تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم.

اشعث بن قیس گفت: ای علی! آیا حدی از حدود خدا را به جا نمی آوری؟

حضرت فرمود: آیا نمی دانی هر آینه امام مختار است که هر گاه کسی خودش اقرار به خلاف خود کند او را حد بزند یا عفو کند، ولی هرگاه دو شاهد شهادت دادند به جا نیاوردن حدود الهی برای امام جایز نیست.

 

منبع: قضاوت های حضرت امیرالمومنین(ع)

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), حد, اقرار به دزدی