امانت

 

نقل شده است که مردی دو دینار نزد شخصی به امانت گذاشت. مرد دومی هم یک دینار نزد همان شخص به امانت گذاشت. یک دینار از آن سه دینار گم شد. حضرت امیرالمومنین(ع) حکم فرمودند: از دینارهای باقی مانده یک دینار حق صاحب دو دینار است و یک دینار دیگر را نصف کرده و نصف آن حق صاحب یک دینار و نصف دیگرش حق صاحب دو دینار است.

 

منبع: قضاوت های حضرت امیرالمومنین(ع)

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), ودیعه, امانت