حکم درباره زنی که بعد از طلاق ادعای ارث شوهرش را کرد

در روایت آمده که مردی دو زن یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم داشت آن مرد زن انصاری را طلاق داد و بعد از مدتی مرد. زن انصاری نزد عثمان آمد و گفت من هم از مرد ارث می برم زیرا که هنوز ده طلاقم تمام نشده است. زن بر این ادعای خود چند شاهد نیز آورد.

عثمان گفت: من حکم مسئله را نمی دانم که چیست. بنابراین آن ها را به سوی امیرالمؤمنین (ع) فرستاد. حضرت فرمود: باید سوگند یاد کنی که از آن روزی که طلاق گرفته ای سه حیض ندیده ای و آن گاه مستحق میراث خواهی بود.

زن نیز سوگند خورد و صاحب ارث شد.

عثمان به زن هاشمی گفت: این حکمی است که پسرعموی تو علی بن ابی طالب صادر می کند.

زن هاشمی گفت: به حکم او راضی ام، سوگند یاد کند و ارث را ببرد.

بعد از این حکم زن انصاری از سوگند خود پشیمان شده و ارث را نگرفت.

 

منبع: ذخائرالعقبی

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, ارث, طلاق, قضاوت های حضرت علی (ع)