شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج از تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی به افراد بیمه شده تحت پوشش خود، کمک هزینه ی ازدواج پرداخت می کند.

طبق ماده 85 قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت کمک هزینه ی ازدواج می شوند.

 

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ی ازدواج به شرح ذیل است:

  • ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
  • عقد، دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
  • در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
  • بیمه شده طی مدت 5 سال قبل از از دواج سابقه ی 720 روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ی ازدواج:

  • اصل و تصویر صفحات مورد نیاز
  • اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین
  • فرم تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

ضمناً در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , کمک هزینه ازدواج, شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج از تأمین اجتماعی, کمک هزینه ازدواج از تأمین اجتماعی