اصلاحیه "ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 92/2/26

از سوی رییس قوه قضاییه؛ آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها وو موسسات کیفری و اصلاحیه ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 26/ 2/92 ابلاغ شد.

 

 متن کامل اصلاحیه "ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 92/2/26" به شرح ذیل است:

 

 

 ماده 49 آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 رييس قوه قضاييه به شرح زير اصلاح مي گردد:

 

"ماده 49 - معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نمايد. در صورت رضايتبخش بودن عملكرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذكور، معاونت فوق نسبت به تمهيد مقدمات صدور ابلاغ قطعي قضــايي اقــدام مي نمايد، در غير اين صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال مي نمايد تا اقدام مقتضي به عمل آيد. كميسيون فوق عنداللزوم مي تواند مراتب را براي دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نمايد. بديهي است ترديد در صلاحيت بايد در چارچوب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذيرد..

 

تبصره - دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است."

 

 صادق آملی لاريجانی

 

95/12/15

 

 

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قوه قضاییه, اخبار حقوقی, رییس قوه قضاییه, ابلاغ سه دستورالعمل جدید از سوی رییس قوه قضاییه