انعقاد تفاهم نامه بین کانون وکلاى دادگسترى مرکز و فرماندهى انتظامى تهران بزرگ با تاکید بر تقویت حقوق شهروندى

      

روز يکشنبه مورخ ٩٦/٧/١٦ بر اساس مذاکرات پيشين در جهت  انعقاد تفاهم نامه مابين فرماندهى انتظامى تهران بزرگ و کانون وکلاى دادگسترى مرکز با حضور رئيس اداره حقوقى و امور نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فرماندهى انتظامى تهران و همکاران ايشان و نواب رئيس کانون وکلاى دادگسترى مرکز و کميسيون روابط عمومى کانون مرکز در محل کانون وکلاى دادگسترى جلسه اي برگزار شد.

 

جلسه مذکور با صحبت هاي وکيل محمد شيوائى عضو کمیسیون روابط عمومی کانون وکلاى دادگستری مرکز آغاز شد و اهداف و موضوع اقدامات اين تفاهم که بر اساس آن متن تفاهم نامه تنظيم شده بود بيان شد در ادامه دکتر عليرضا آذربايجانى نائب رئيس کانون وکلاى مرکز در مورد فوايد اجراى مفاد تفاهم نامه براى آحاد مردم همچنين تقويت حقوق شهروندى و تاثير جدى در آگاهى بيشتر شهروندان از حقوق قانونى خود و کاهش سير پرونده به دادسراها به ايراد سخن پرداختند، در ادامه وکيل اسماعيل مصباح اسکويى ديگر نايب رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص اهميت دادرسى عادلانه و لزوم اقدامات موثر جهت تحقق کامل اين مهم صحبت کردند و تاکيد داشتند اجراى موضوعات مورد بحث در تفاهم نامه يکى از اقدامات مفيد براى دستيابى به دادرسى عادلانه است.

جلسه با سخنان سرهنگ سبحانى رياست اداره حقوقى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ ادامه پيدا کرد.

 اردشير سبحانى قانع ضمن توضيح در مورد روند مذاکرات براى رسيدن به تفاهم نامه در فرماندهى انتظامى بيان کرد: پس از طرح موضوعات در جلسات متعدد تمام مباحث را با همکاران مورد کارشناسي قرار داده ايم و نهايتا تاييد نهايى  توسط فرماندهى انتظامى تهران انجام شد.

 در ادامه سرهنگ سبحانى به بازخوانى و تشريح مفاد تفاهم نامه و تبادل نظر در جلسه پرداختند .

اهم موضوعات مورد بحث و مفاد تفاهم مربوط به ؛معرفى وکلاى معاضدتى از سوى کانون وکلاى دادگسترى مرکز جهت حضور در مراجع انتظامى پايلوت جهت ارايه خدمات مشاوره اى به شهروندان، برگزارى کارگاههاى آموزشى تخصصى توسط کانون وکلاى دادگسترى براى پرسنل انتظامى، تعامل طرفين در اجراى بهتر حقوق شهروندى، اقدام طرفين در راستاى ارتقاى شان و تقويت احترامات طرفين، ارايه خدمات معاضدتى براى نيروهاى فاتب که در راستاى انجام وظايف قانونى دچار مشکلات قضايى مي شوند، تهيه بروشورهاى آموزش حقوق به زبان ساده توسط طرفين و توزيع آن در مراجع انتظامى به شهروندان و تامين امنيت وکلاى دادگسترى با ارائه ابزار دفاعى ( شوکر و افشانه ) به وکلا از طريق فاتب تحت ضوابط قانونى با صدور مجوز ، بوده است.

مقرر شد کارگروهى متشکل از نمايندگان دو طرف تشکيل شود تا به فوريت در خصوص اولويت بندى و اجراى تفاهم نامه و مديريت آن مفاد تفاهم نامه عملياتى شود.

جلسه با امضاى تفاهم نامه و تبادل آن بين طرفين به پايان رسيد.

 

منبع: کانون وکلای دادگستری

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, وکالت, نیروی انتظامی