آغاز پانزدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

 میرسجاد سعیدمهر وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی 22 مهر ماه گفت که جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - 24 مهرماه - برگزار می شود و احتمالا این جلسه، آخرین جلسه دادگاه باشد.

 

چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی 27 شهریور ماه برگزار شد و در ابتدای چهاردهمین جلسه، بابک زنجانی سخنانی را بیان کرد و در ادامه به دلیل درگیری لفظی با وکیل شرکت نفت، از دادگاه اخراج شد.

در ادامه مهدی شمس به ارائه دفاعیات خود پرداخت و پس از پایان قرائت دفاعیات وی، قاضی مقیسه ختم جلسه را اعلام کرد.

قاضی مقیسه در حاشیه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده دو متهم نفتی در پاسخ به سوالی در خصوص علت حضور بابک زنجانی در دادگاه گفت: ابهاماتی در مورد پرونده فلاح هروی در رابطه با نحوه پرداخت هدایایی که زنجانی به وی داده بود وجود داشت که این هدایا بیش از ٣٠ میلیارد تومان است. همچنین در خصوص نقش آقای شمس در فروش شرکت فال ابهاماتی مطرح بود که بابک زنجانی قبل از جلسه علنی در شعبه ٢٨ مسایلی را مطرح کرد و همچنین در دادگاه نیز به مواردی اشاره کرد.

وی در رابطه با عدم حضور فلاح هروی در دادگاه گفت: وی بیمار بود و حال مساعدی نداشت. بنابراین پس از بهبودی جلسه‌ای برای اخذ دفاع آخر برگزار می شود که اگر الزامی باشد علنی برگزار شود، اعلام خواهد شد.

مقیسه اعلام کرد: در خصوص مهدی شمس آخرین دفاعیات اخذ شد و در مهلت قانونی پس از ارائه لایحه مبادرت به صدور حکم می شود.

وی بیان کرد: بابک زنجانی در دادگاه ادعاهای مکرری داشته که با بررسی مشخص شد تمام آن ادعاها کذب است و هیچ اقدامی انجام نداده است. امیدواریم مسئولان امر در جهت اجرای حکم و بازپس گیری اموال و احضار افرادی که اموال بیت المال در دست‌شان است، اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب ادامه داد: افرادی در داخل از این اموال بیت المال برخوردار بودند و نزدیک ٢٠٠ میلیارد تومان اموال در دست افراد است که امیدواریم در جهت برگشت اموال تلاش شود؛ چرا که امروز هم خودش بیان کرد نزدیک ٢٠٠ میلیارد از پولش در دست افراد است.

در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

به گزارش ایسنا، میرسجاد سعیدمهر وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی 22 مهر ماه گفت که جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - 24 مهرماه - برگزار می شود و احتمالا این جلسه، آخرین جلسه دادگاه باشد.

چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی 27 شهریور ماه برگزار شد و در ابتدای چهاردهمین جلسه، بابک زنجانی سخنانی را بیان کرد و در ادامه به دلیل درگیری لفظی با وکیل شرکت نفت، از دادگاه اخراج شد.

در ادامه مهدی شمس به ارائه دفاعیات خود پرداخت و پس از پایان قرائت دفاعیات وی، قاضی مقیسه ختم جلسه را اعلام کرد.

قاضی مقیسه در حاشیه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده دو متهم نفتی در پاسخ به سوالی در خصوص علت حضور بابک زنجانی در دادگاه گفت: ابهاماتی در مورد پرونده فلاح هروی در رابطه با نحوه پرداخت هدایایی که زنجانی به وی داده بود وجود داشت که این هدایا بیش از ٣٠ میلیارد تومان است. همچنین در خصوص نقش آقای شمس در فروش شرکت فال ابهاماتی مطرح بود که بابک زنجانی قبل از جلسه علنی در شعبه ٢٨ مسایلی را مطرح کرد و همچنین در دادگاه نیز به مواردی اشاره کرد.

وی در رابطه با عدم حضور فلاح هروی در دادگاه گفت: وی بیمار بود و حال مساعدی نداشت. بنابراین پس از بهبودی جلسه‌ای برای اخذ دفاع آخر برگزار می شود که اگر الزامی باشد علنی برگزار شود، اعلام خواهد شد.

مقیسه اعلام کرد: در خصوص مهدی شمس آخرین دفاعیات اخذ شد و در مهلت قانونی پس از ارائه لایحه مبادرت به صدور حکم می شود.

وی بیان کرد: بابک زنجانی در دادگاه ادعاهای مکرری داشته که با بررسی مشخص شد تمام آن ادعاها کذب است و هیچ اقدامی انجام نداده است. امیدواریم مسئولان امر در جهت اجرای حکم و بازپس گیری اموال و احضار افرادی که اموال بیت المال در دست‌شان است، اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب ادامه داد: افرادی در داخل از این اموال بیت المال برخوردار بودند و نزدیک ٢٠٠ میلیارد تومان اموال در دست افراد است که امیدواریم در جهت برگشت اموال تلاش شود؛ چرا که امروز هم خودش بیان کرد نزدیک ٢٠٠ میلیارد از پولش در دست افراد است.

 

منیع: ایسنا

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری, حقوق متهم