حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر پس از طلاق در دوران عقد

اگر اسم طرفین در دوران عقد وارد شناسنامه ها شود و زوجه در هنگام طلاق همچنان دوشیزه باشد،  بلافاصله بعد از طلاق، ثبت احوال با دریافت مدارکی که این ادعا را اثبات کند از جمله گواهی پزشکی قانونی، نام طرفین را از شناسنامه حذف می کند.

نکته: واقعه ازدواج از سند سجلی حذف نخواهد شد.

 

حذف واقعه ازدواج و طلاق دوشیزه در شناسنامه زوج

عدم درج وقایع ازدواج و طلاق دوشیزه در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفا برای بار اول امکان‌پذیر است .

چنانچه فرد برای بار دوم دوشیزه ای را عقد نماید و در همان حال طلاق دهد، حذف واقعه  از شناسنامه ممکن نخواهد بود.

در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق قبلی ، اقدام خواهد شد.

ثبت دائم ازدواج و طلاق

کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود .

ولی درالمثنای شناسنامه زن یا مرد ، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

حذف واقعه ازدواج و طلاق غیرباکره

در صورتی که زن هنگام جدایی باکره نباشد نام زوجین از شناسنامه ها حذف نمی شود . مگر اینکه زن و مرد برای ازدواج مجدد اقدام نموده و ازدواج دوم آنها ثبت شود.

پس از ثبت ازدواج  جدید زن و مرد می توانند برای دریافت شناسنامه المثنی با حذف نام همسر سابق اقدام کنند.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, طلاق, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, حذف نام همسر از شناسنامه