انواع امضای الکترونیک

 قانون تجارت الکترونیکی ایران دو سطح مختلف از امضای الکترونیکی را پذیرفته است. اول امضای الکترونیکی که می توان آن را ساده یا عادی نامید و دوم "امضای الکترونیکی مطمئن" که مطابق ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی باید دارای چهار شرط باشد:

اطلاعیه بانک مرکزی درباره انحلال تعاونی ثامن الحجج و تشکیل هیأت تصفیه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای آخرین وضعیت تعاونی اعتبار ثامن الحجج را تشریح کرد.

بنا بر این اطلاعیه، فاز نهایی کنترل بحران مرتبط با این مؤسسه، با تشکیل هیأت تصفیه از روز دوشنبه مورخ 23 اسفندماه 1395 آغاز خواهد شد.

در فاز سوم طرح:

الف) مدیریت شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار (در حال تصفیه)، برنامه ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون توسط هیأت تصفیه انجام و هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن هیدت منتشر خواهد شد.

ب) حساب های سپرده گذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند به این معنا که هر مشتری می تواند در صورت تمایل، حساب های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا 3 میلیارد ریال(در مجموع سه فاز از ابتدا تا کنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و 350 میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند، الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار قرار گیرد.

ج) ارزیابی املاک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی املاک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که فرآیند تبدیل دارایی ها به وجه نقد با توجه به ارزیابی های غیرواقعی ارزش آن ها توسط تعاونی، مشکلات و ابهام در اسناد مالکیت تعاونی از یک طرف و رکود موجود در بازار املاک از طرف دیگر با دشواری های فراوان روبرو بوده و زمان بر است.

 

 

 

 

برگرفته از پایگاه خبری اختبار