شهردار سابق تهران همسر دوم خود را به ضرب گلوله کشت

صبح روز سه شنبه 7 خرداد خبر قتل یک زن جوان در منزل مسکونی اش در سعادت آباد به پلیس آگاهی گزارش شد.

پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و شناسایی مقتوله مشخص شد که زن جوان  میترا استاد همسر دوم آقای محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران است.