انواع جرایم زیست محیطی

به طور کلی جرایم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

"اسکرین شات" به عنوان "سند" !

 مطابق قانون، افشای اطلاعات خصوصی، جرم است. (ماده 745 قانون مجازات اسلامی و ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است

دعاوی طاری

دعاوی طاری عبارتند از:

  • دعوای متقابل
  • دعوای اضافی
  • دعوای ورود ثالث
  • دعوای جلب ثالث

دولت چین داشتن ریش و حجاب را ممنوع کرد

دولت چین حجاب، روبنده و بلند کردن ریش را " غیرمعمولی" می داند و آن را در استان مسلمان نشین سین کیانگ به بهانه مبارزه با افراط گری دینی ممنوع کرده است.

بطلان معامله مجنون

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

برای شکایت در مورد جرایم پزشکان به چه نهادهایی می توان مراجعه نمود؟

 

  • دادسرای ویژه ی رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آن جا مراجعه کنند و از این طریق می توانند، دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

هر فرد صرفاً می تواند یک حساب جاری داشته باشد

 

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بانک ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نیستند.

انعقاد تفاهم نامه بین کانون وکلاى دادگسترى مرکز و فرماندهى انتظامى تهران بزرگ با تاکید بر تقویت حقوق شهروندى

      

روز يکشنبه مورخ ٩٦/٧/١٦ بر اساس مذاکرات پيشين در جهت  انعقاد تفاهم نامه مابين فرماندهى انتظامى تهران بزرگ و کانون وکلاى دادگسترى مرکز با حضور رئيس اداره حقوقى و امور نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فرماندهى انتظامى تهران و همکاران ايشان و نواب رئيس کانون وکلاى دادگسترى مرکز و کميسيون روابط عمومى کانون مرکز در محل کانون وکلاى دادگسترى جلسه اي برگزار شد.

پروانه مؤسسات حقوقی که از جانب غیر وکیل تأسیس شده اند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال می گردد

 

در خصوص تخصیص کد ایسیک برای دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی به استحضار همکاران محترم می رساند که به منظور طبقه بندی مشاغل اقتصادی در سطح بین الملل برای هر فعالیت یک کد آیسیک تخصیص داده شده و به همین منظور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در استفاده از کد موصوف فارغ نبوده و این سیستم را در رویه نظارت و ساماندهی فعالیت های صنفی اعمال می نماید صرف نظر از مبانی حقوقی و مستندات قانونی دال بر عدم شمول قانون مذکور بر فعالیت دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی جلسه ای در تاریخ 1395/12/02 با حضور جناب آقای دکتر حسین آبادی رییس کانون وکلای مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و جناب آقای صادقی سرپرست محترم معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت و جناب آقای مهرداد آرمان تشکیل که پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان محترم کانون مقرر گردید به جهت اجتناب از هر گونه شائبه در شمول قانون مذکور بر این دسته از فعالیت ها و همچنین جلوگیری از صدور پروانه کسب برای آن ها کد آیسیک مربوط به دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی توسط معاونت محترم برنامه ریزی مرکز اصناف غیرفعال شود و مراتب غیرفعال شدن آن طی بخشنامه ای به سازمان های صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی گردید و متعاقب آن طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان ها دستور ابطال پروانه های صادره به عنوان دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی صادر گردید.

دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی بر اساس مفاد ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و آیین نامه اجرایی آن از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

پروانه مؤسسات حقوقی که توسط غیر وکیل تاسیس شده اند مطابق نامه شماره 60/281099 مورخه 1395/12/24 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ابطال می گردد و مطابق این نامه از این تاریخ هیچ گونه مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ثبت نمی گردد.  

وکالت را اجباری کنید

«اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزین هایشان را متقبل شود. این راهش نیست که درب را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم.»