چک حقوقی

 زمانی که چکی صادر می شود دارنده می تواند وجه آن را از هزر یک از مسئولان چک درخواست کند.

مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.

صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است.

ادامه مطلب

تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته

 تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده با هم تفاوت دارند:

تغییر نحوه دعوا بدین صورت است که:

مثلاً خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب تغییر شغل، سبب تخلیه همان عین را به نیاز شخصی تغییر دهد.

تغییر خواسته:

بدین صورت است که چنانچه کارفرما به استناد قراردادی علیه پیمانکار اقامه دعوا و الزام وی را به احداث بنای مورد قرارداد درخواست نماید، خواسته خود را به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد. منظور از تغییر در خواسته، تغییر در آن بخش از مندرجات دادخواست است که عنوان خواسته بر آن اطلاق نمی گردد ولی به هر حال خواهان اعلام نظر دادگاه در آن موارد را تقتضامند است.

اصطلاحاً این درخواست ها را متفرعات قانونی می نامند و عبارتند از: هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهد و ... .

رسیدگی به این موارد از یک طرف مستلزم درخواست است و از طرف دیگر به اصل خواسته افزوده نمی شوند و با آن محاسبه نمی گردد تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر رأی قرار گیرد.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

 

  • حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید.

ادامه مطلب

جنون در آیین دادرسی کیفری

 اصولاً جنون در سه حالت باید مورد بررسی قرار گیرد:

  • جنون در هنگام ارتکاب جرم
  • جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
  • جنون پس از صدور حکم قطعی

ادامه مطلب

مطالبی در خصوص ماده 5 و 8 قانون رسیدگی به تخلفات راننگی و مهلت و ضمانت اجرای پرداخت قبوض

 رانندگان موظفند ظرف شصت روز، قبوض جریمه را پرداخت نموده و یا به آن اعتراض نمایند.

چنانچه رانندگان، ظرف چهار ماه اقدام به پرداخت قبض جریمه نکنند، راهنمایی و رانندگی به راننده ابلاغ می نماید تا در یک مهلت یک ماهه نسبت به پرداخت قبض اقدام نمایند. اگر راننده در این زمان نیز اقدام به پرداخت ننموده، گواهینامه وی ضبط خواهد شد.

ضمناً چنانچه مجموع جریمه خودرو به یک میلیون تومان برسد نیز پس از ابلاغ موضوع به راننده و گذاشتن مهلت یک ماهه، خودرو تا زمان پرداخت وقیف خواهد شد.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرارف اسناد کتبیف شهادت، امارات و قسم. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده، عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ادامه مطلب

نکات حقوقی که لازم است کارفرمایان به آن ها توجه داشته باشند:

اگر برنامه ریزی خاصی برای کار کارمند انجام شده است لازم است در قراردادش ثبت شود و اگر این برنامه ریزی بلند مدت هست باید مدت قرارداد بلند مدت باشد.

کارمند در قبال کاری که در طول فعالیتش در شرکت انجام می دهد حق دریافت حقوق دارد. به کارمند ربطی ندارد که آن فعالیت خروجی مالی برای شرکت داشته یا خیر. سود شرکت در قبال فروش آن محصول ربطی به کارمند ندارد. اگر از فعالیت کارمند خروجی مالی حاصل نشود کاملا مشکل مدیریتی مدیر مجموعه است.

پرداخت حقوق باید در بازه زمانی خاصی انجام شود که در قرارداد ذکر شده است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت با کارمندان خود آن را مطرح کنید.

همانطور که یک کارفرما با کارمند قرارداد مدت دار امضا می کند باید انتظار این مورد را هم داشته باشد که شاید کارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه ای به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد.

از طرفی اخلاق کاری هم حکم می کند که کارمند در زمان کارش در شرکت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرکت را به سود دهی برساند.