انحلال نکاح

طلاق در لغت به معني رهايي، ترک کردن و آزاد کردن است، در واقع وقتي مردي همسرش را طلاق مي دهد او را ترک کرده و رها مي سازد. طلاق در معناي حقوقي عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعايت تشريفات ويژه. در زبان فارسي براي طلاق از لغات هشتن و گسيل کردن نيز استفاده شده و در گذشته طلاق نامه را (هشته نامه) يا (حجت طلاق) نيز گفته اند که امروزه ديگر اين عبارات متداول نمی باشد.

ادامه مطلب

قیمومیت

به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پایان حیات واجد اهلیت برای دارا بودن حقوق است. اهلیت دو نوع است:
اهلیت تمتع: یعنی شخص به استناد قانون یک مملکت بتواند دارای حق یا حقوقی بشود. مثلن اتباع خارجه در ایران حق نشر روزنامه و حق رای دادن در انتخابات کشوری راندارند اما حق اقامت در ایران و مالکیت اموال منقول را دارند.
اهلیت استیفا: یعنی شخص بتواند حقی را که کسب کرده است به معرض عمل بگذارد و آن را به اجرا بگذارد.
آن چه در مورد محجورین( که حق اجرای حقوق را ندارند) مورد بحث است، اهلیت استیفاء است. در ماده 1207 قانون مدنی، صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین " محجور " نامیده شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. لذا برای این اشخاص قیم تعیین می شود.

ادامه مطلب

تصرف عدوانی (رفع مزاحمت و ممانعت از حق)

یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت دعاوی، " تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق" است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند. این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیرتاریخی مقررات مربوط به آن، به ویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ و خم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند.در این مختصر بی آن که بخواهیم وارد مباحث فنی و موارد اختلاف شویم، به نکاتی کاربردی در خصوص این جرم و مصادیق آن به زبان ساده می پردازیم.

ادامه مطلب

حقوق شهروندی اختلاف کارگر وکارفرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی درسایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کارتعاملات بین کارگر و کارفرما در سال های اخیر افزایش یافته است . بدیهی است با افزایش این تعاملات برخوردها و پاره ای از مسائل و اختلافات نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در قانون کار مراجعی به عنوان هیئت های حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب

اقسام طلاق

آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندار؟ چگونه محبتها کم و عشق بیمار و بی حلاوت می گردد تا آنجا که طلاق به عنوان تنها راه انتخاب می شود. راهی که بزرگان دین ، علما و صاحبنظران طبق آموزه های دینی آن را امری ناپسند دانسته وفقط در مواردی تجویز کرده اند که چاره دیگری نباشد.
به هر صورت طلاق یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد که در این نوشتار با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب

مهریه

طبق مواد قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هر انسان اعم از زن و مرد از اهليت تمتع برخوردار است. از جمله این حقوق آن است که می تواند دارای حق شود. از جمله این حقوق آن است که مي‌تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفي را در امور مالي خود بکند مگر آنکه ديوانه، سفيه و يا غير رشيد باشد و از اين جهت هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست از جمله اين حقوق مالي مهريه است که عبارت از مالي است که مرد هنگام ازدواج با زن به او مي‌دهد. در حقوق ايران غير از ارث دو منبع مالي براي زن وجود دارد که عبارتند از: 1- مهر 2- نفقه که سعي مي شود به اختصار منابع و احکام حقوقي مهر بيان شود.

ادامه مطلب

شرایط قانونی سقط جنین

 

برابر با مقررات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، جنین از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد دارای حقوقی است که هم از سوی شارع مقدس و هم از طرف قانون مورد حمایت قرار می گیرد.

برای مثال برابر قانون مدنی جنین چنانچه زنده متولد شود حتی اگر این زندگی یک لحظه هم باشد همانند یک انسان کامل از حقوق مدنی بهره مند می شود. از این روست که م ی شود به نفع جنین وصیت کرد یا اموالی را به او هبه کرد. برای حفظ این حقوق قانونگزار اجازه سقط جنین را نداده است . طبق مقررات هر گاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. با این حال در بعضی از شرایط استثنایی اجازه سقط جنین داده شده است.

درخواست صدور مجوز برای سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می شود که جهت درمان بوده و این شرایط را دارا باشد :

  • این درخواست قبل از چهار ماهگی جنین ارائه شده باشد.
  • درخواست از سوی زوجین همراه با معرفی نامه پزشک معالج باشد.
  • درخواست سقط درمانی به اداره کل پزشکی قانونی کل استان ها تقدیم شود.
  • معرفی نامه پزشک شامل عکس مادر، مشخصات شناسنامه ای او، تشخیص بیماری، روش تشخیص و علائم آن خواهد بود.