قتل

شاید اولین جرمی که در تاریخ رخ می دهدهمان داستان مشهور دو برادر (هابیل و قابیل) است که آوازه اش در طول تاریخ پیچیده و همه آن را شنیده اند.
قتل و سلب حیات از فرد، ناپسندترین جرم در سراسر دنیاست و بیشترین مجازات برای وقوع این جرم درنظرگرفته شده است.
در قانون و شرع مقدس اسلام مجازات فرد قاتل به ظرطی که عمدا و از روی ظلم بر کسی روا شود قصاص است. قصاص به معنی سلب حیات قاتل است یعنی گاها اتفاق می افتد محکومین به اعدام پس از اعدام زنده می شوند اما در خصوص قصاص فرد اگر زنده هم بماند باز هم از او سلب حیات می شود و مجازات در موردش تا رسیدن به هدف یا بخشش از طرف اولیا دم ادامه دارد.
قطعا رسیدگی به پرونده قتل سخت ترین و تخصصی ترین امر در محاکم است که با دقت نظر بسیار و رعایت اصول فنی پیگیری می شود تا خدای ناکرده فرد بی گناهی به اتهام قتل محکوم و مجازات نگردد یا قاتلی از مجازات اعدام فرافر ننماید.
از انواع دیگر قتل می توان به قتل های غیرعمد ناشی از حوادث رانندگی و امثال آن و قتل های خطای محض باشد که در تعیین میزان مجازات آن بسیار موثر بوده و ممکن است فرد قاتل در صورت تشخیص خطایی بودن نوع قتلش در حداقل مجازات ممکن مجازات گردد و یا اصلا مجازات نگردد.