کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری عملی است که از دو قسمت تشکیل شده است: اول متوسل شدن به وسایل متقلبانه جهت فریفتن شخص و دوم بردن مال وی(غیر).
به طور مثال فردی با ساختن کارت شناسایی جعلی خود را مامور اداره آگاهی یا آب و ... معرفی نموده و با فریفتن طعمه خود (شخص) مبلغی را از وی اخذ می نماید.
اثبات مانور متقلبانه و به طور کلی تشخیص به وقوع پیوستن چنین جرمی که دارای مجازات نسبتا سنگینی است، به تبحر و تخصص ویژه ای نیاز دارد که صرفا با علم آموزی در دانشگاه میسر نمی شود و نیازمند تجربه و سالها کار عملی در دادسراها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران می باشد.